Propagować

Propagować to rozpowszechniać coś, sprawiać, że coś staje się znane.

 

Wyrazy pochodne:propagator, propagatorka, propagatorski, propagowanie
Odmiana: propagować (l. poj. propaguję, propagujesz, propaguje / l. mn. propagujemy, propagujecie, propagują)
Synonimy: rozpowszechniać, promować, głosić, popierać, popularyzować, reklamować

 

Przykłady użycia:
Od lat propaguję idee ekologiczne wśród dzieci i młodzieży.
Nasz zespół będzie propagował polskie produkty i zachęcał do ich kupna.
Biblioteka propaguje wśród czytelników twórczość jednego ze swoich pracowników.

Komentarze