Przedmiot badań

Przedmiot badań to zbiór osób, obiektów, procesów lub zjawisk, w odniesieniu do których prowadzi się badania naukowe i formułuje pytania.

 

Odmiana: przedmiot badań (D. przedmiotu badań, C. przedmiotowi badań, B. przedmiot badań, N. przedmiotem badań, Ms. przedmiocie badań, W. przedmiocie badań)

 

Przykłady:

Określenie przedmiotu badań jest bardzo istotnym elementem pracy naukowej.

Przedmiotem badań jest rola dyscypliny w wychowaniu.

Komentarze