Przychód

Wyraz "przychód" ma następujące definicje:

1. wpływy finansowe państwa, przedsiębiorstwa, pracownika itp. uzyskane w konkretnym okresie rozliczeniowym,

2. w księdze rachunkowej: rubryka, w której wpisuje się wpływy pieniężne,

3. zwiększenie się ilości czegoś.

 

Wyrazy pokrewne: przychodowość, przychodowy

Odmiana: przychód (D. przychodu, C. przychodowi, B. przychód, N. przychodem, Ms. przychodzie, W. przychodzie)

Synonimy: dochód, zysk, przyrost, wzrost

 

Przykłady użycia:

Przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi podstawę do obliczenia podatku dochodowego za dany miesiąc rozliczeniowy.

Mój przychód zwiększył się niemal dwukrotnie w porównaniu do poprzedniego roku.

Ogromne przychody ciepła na Arktyce mogą wpłynąć na topnienie lodowców.

Komentarze