Public relations

Public relations to wszelkie świadome działania firmy lub organizacji mające na celu tworzenie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku oraz kształtowanie dobrych stosunków z otoczeniem. Skrót tego terminu to PR.

 

Przykłady użycia:

Wielu moich znajomych pracuje w firmach z branży public relations.

Naszą firmę tworzą doświadczeni specjaliści, którzy wiedzą wszystko na temat public relations.

Dzięki praktycznej znajomości zagadnień z zakresu public relations będziesz mógł wykreować odpowiedni wizerunek swojej firmy.

Komentarze