Pyrrusowe zwycięstwo

Pyrrusowe zwycięstwo to zwycięstwo osiągnięte zbyt dużym kosztem, nieproporcjonalne do włożonego wysiłku, w rzeczywistości to klęska. Określenie nawiązuje do zwycięstwa Pyrrusa nad Rzymianami.  

 

Odmiana: pyrrusowe zwycięstwo (D. pyrrusowego zwycięstwa, C. pyrrusowemu zwycięstwu, B. pyrrusowe zwycięstwo, N. pyrrusowym zwycięstwem, Ms. pyrrusowym zwycięstwie, W. pyrrusowe zwycięstwo)

Synonimy: klęska, przegrana, porażka, pogrom, fiasko

 

Przykłady użycia:

Zabrakło powodów do radości, to była wygrana pozorna, pyrrusowe zwycięstwo.

Liczył i pracował na sukces, ale odniósł pyrrusowe zwycięstwo.

Komentarze