Racjonalizm

Wyraz "racjonalizm" ma następujące definicje:

1. przekonanie o nieograniczonych możliwościach poznawczych rozumu,

2. kierunek filozoficzny, który przyznaje rozumowi główną rolę w procesie poznania,

3. postawa zakładająca kierowanie się w życiu rozumem, a nie emocjami.

 

Wyrazy pokrewne: racjonalista, racjonalistka, racjonalistycznie, racjonalistyczny, racjonalność, racjonalnie, racjonalny

Odmiana: racjonalizm (D. racjonalizmu, C. racjonalizmowi, B. racjonalizm, N. racjonalizmem, Ms. racjonalizmie, W. racjonalizmie)

Synonimy: realizm

 

Przykłady użycia:

Racjonalizm był głównym kierunkiem filozoficznym w oświeceniu.

Przeciwieństwem racjonalizmu jest empiryzm.

Jesteś zwolennikiem racjonalizmu?

Komentarze