Realizm

Wyraz "realizm" ma następujące definicje:

1. postawa życiowa charakteryzująca się trzeźwą oceną rzeczywistości i wyborem odpowiednich środków, które do tego prowadzą,

2. kierunek w literaturze i sztuce polegający na wiernym odtwarzaniu rzeczywistości,

3. pogląd filozoficzny zakładający, że istnieje rzeczywistość obiektywna.

 

Wyrazy pokrewne: realista, realistka, realistycznie, realistyczny

Odmiana: realizm (D. realizmu, C. realizmowi, B. realizm, N. realizmem, Ms. realizmie, W. realizmie)

Synonimy: pragmatyzm, racjonalizm

 

Przykłady użycia:

W życiu kieruję się realizmem.

Realizm dominował na kontynencie europejskim aż do powstania symbolizmu.

Realizm w literaturze miał na celu szczegółowe przedstawienie życia codziennego.

Komentarze