REGON

REGON (Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej) to numer służący do identyfikacji i rejestracji jednostek administracyjnych gospodarki narodowej w systemie statystyki państwowej, a także sam rejestr, prowadzony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Odmiana: REGON (D. REGON-u, C. REGON-owi, B. REGON, N. REGON-em, Ms. REGON-ie, W. REGON-ie)

Przykłady użycia:

REGON można sprawdzić na stronie rządowej.

Uzyskanie REGON-u jest całkowicie bezpłatne, jednak sposób jego uzyskania jest zależny od formy prawnej podmiotu.

Do końca 1997 r. system REGON oparty był na ustawie o statystyce państwowej z 1982 r.

Komentarze