Rehabilitacja

Wyraz "rehabilitacja" ma następujące definicje:

1. przywrócenie komuś lub czemuś dobrej opinii,

2. odzyskanie praw, które osoba skazana utraciła na mocy wyroku sądowego,

3. zatarcie skazania i usunięcie informacji o nim z rejestru karnego,

4. uniewinnienie osoby skazanej na mocy odkrycia nieprawidłowości, do których doszło podczas procesu lub wznowienia postępowania sądowego wskutek ujawnienia nowych dowodów,

5. ogół ćwiczeń fizycznych mających na celu przystosowanie do życia w społeczeństwie osoby niepełnosprawnej lub takiej, która doznała utraty zdrowia.

 

Wyrazy pokrewne: rehabilitacyjny, rehabilitant, rehabilitantka, rehabilitować

Odmiana: rehabilitacja (D. rehabilitacji, C. rehabilitacji, B. rehabilitację, N. rehabilitacją, Ms. rehabilitacji, W. rehabilitacjo)

Synonimy: oczyszczenie, uniewinnienie, rewalidacja

 

Przykłady użycia:

Mecz ten będzie dla drużyny szansą na rehabilitację.

O rehabilitację niesłusznie skazanego mężczyzny przez wiele lat walczyła jego rodzina.

Mój mąż robi ogromne postępy w rehabilitacji.

Komentarze