Rękojmia

Rękojmia to - potocznie mówiąc – odpowiedzialność sprzedającego za zbywany towar, za wszelkie wady w nim występujące. Na podstawie rękojmi kupujący może dochodzić praw do reklamacji uszkodzonego produktu, jego wymiany lub naprawy na koszt sprzedającego.

 

Wyrazy pokrewne: ręczyć, poręczać, ręka

Odmiana: rękojmia (D. rękojmi, C. rękojmi, B. rękojmię, N. rękojmią, Msc. rękojmi, W. rękojmio)

Synonimy: gwarancja

 

Przykłady użycia:

W przypadku zakupu tego telewizora rękojmia obowiązuje przez okres pół roku.

Chciałbym ubiegać się o naprawę usterki silnika w ramach rękojmi.

Adam skorzystał z prawa rękojmi i wynegocjował obniżenie ceny mieszkania.

Komentarze