Relewantny

Wyraz "relewantny" ma następujące definicje:

1. ważny z jakiegoś punktu widzenia lub w jakiejś sprawie,

2. w językoznawstwie cechy relewantne to cechy istotne dla funkcji komunikatywnej języka.

 

Wyrazy pokrewne: relewantność

Odmiana: relewantny (D. relewantnego, C. relewantnemu, B. relewantny/ relewantnego, N. relewantnym, Ms. relewantnym, W. relewantny)

Synonimy: znaczący, istotny, doniosły, ważny

 

Przykłady użycia:

Należy odróżnić cechy relewantne od tych nieistotnych.

Miał zadanie wyodrębnić najbardziej relewantne kryteria w interpretacji tego utworu.

Komentarze