Resentyment

Resentyment to żywiona do kogoś uraza, silna niechęć do kogoś, która często powraca w pamięci na wspomnienie doznanych krzywd czy przykrości.

 

Odmiana: resentyment (D. resentymentu, C. resentymentowi, B. resentyment, N. resentymentem, Ms. resentymencie, W. resentymencie)

Synonim: żal, uraza, niechęć, ansa, awersja

 

Przykłady użycia:

Ich żądania i uprzedzenia to najpewniej wynik historycznego resentymentu.

Znów odżywają dawne resentymenty.

Odnoszę wrażenie, że twoja decyzja podyktowana była wyłącznie resentymentem.

Komentarze