Retoryka

Retoryka to sztuka budowania wypowiedzi o charakterze perswazyjnym, artystycznym. Może to być wypowiedź pisemna lub ustna. Retoryka określa zasady jej tworzenia z wykorzystaniem środków stylistycznych oraz utrzymania odpowiedniej relacji między nadawcą a odbiorcą danego komunikatu. Taki rodzaj wypowiedzi stosuje się najczęściej w wypowiedziach publicznych po to, by przekonać słuchaczy do swoim poglądów. Początków retoryki upatruje się już w starożytnej Grecji.

 

Wyrazy pokrewne: retoryczny, retorycznie, retoryk

Odmiana: retoryka (D. retoryki, C. retoryce, B. retorykę, N. retoryką, Msc. retoryce, W. retoryko)

Synonimy: sztuka przekonywania

 

Przykłady użycia:

Potocznie mówiąc, retoryka to sztuka pięknego przemawiania.

Retoryka twojej wypowiedzi dała wszystkim inspirację do zbadania tematu.

Retoryka współczesnych mediów opiera się na plotce.

Komentarze

~ Yeti12345678910
2/25/23, 4:13 PM
Jak ?