Rewers

Wyraz rewers ma następujące definicje:

  1. spodnia cześć monety lub medalu,
  2. pokwitowanie za pożyczone pieniądze lub przedmioty,
  3. w bibliotece formularz do zamawiania książek,
  4. lewa strona czegoś.

 

Wyrazy pochodne: rewersowy

Odmiana: rewers (D. rewersu, C. rewersowi, B. rewers, N. rewersem, Ms. rewersie, W. rewersie)

Synonimy: tył, lewa strona, odwrotna strona / pokwitowanie, dowód, kwit, asygnata

 

Przykłady użycia:

Na rewersie należy wpisać imię i nazwisko autora, tytuł i sygnaturę.

Wystarczy podpisać rewers i już można odebrać pieniądze.

Podpis autora rysunku znajduje się na rewersie.

Komentarze