Rezydent

Najbardziej rozpowszechnione znaczenie tego słowa jest związane z turystyką. Rezydent to pracownik biura podróży mieszkający (służbowo) w kraju, w którym wypoczywają klienci biura i sprawujący nad nimi opiekę.

Rezydentem może być również kapłan przebywający w danej parafii bez konieczności wykonywania posługi duszpasterskiej.

Takim mianem określa się również młodego lekarza będącego w trakcie specjalizacji, pracującego w danej jednostce medycznej.
W wywiadzie nazywamy tak agenta kierującego siatką wywiadowczą w kraju, w którym sprawuje tajną służbę.

Rezydent ma również znaczenia już dziś nieużywane: oznaczał dyplomatę przebywającego z ramienia protektora w państwie zależnym lub ubogiego krewnego, przyjaciela, pracownika, któremu oferuje się mieszkanie i zapewnia utrzymanie.

Wyrazy pokrewne: rezydentka, rezydentura, rezydować, rezydencja
Odmiana: rezydent (D. rezydenta, C. rezydentowi, B. rezydenta, N. rezydentem, Msc. rezydencie, W. rezydent)

Przykłady użycia:

Jacek pracowała bardzo długo jako rezydent na Cyprze.
Ksiądz Boniecki przed przeniesieniem do Warszawy był rezydentem w krakowskiej parafii św. Floriana.
Ostatnie miesiące 2017 roku upłynęły pod znakiem protestów rezydentów.

Komentarze