Rodzina

Rodzina ma następujące definicje:

1. wspólnota składająca się z rodziców i dzieci (w ogólniejszym znaczeniu: wszystkie osoby połączone więzami pokrewieństwa i powinowactwa),

2. kilka pokoleń wywodzących się od jednego przodka,

3. grupa przedmiotów lub zjawisk, które łączą wspólne cechy,

4. jednostka w systematyce roślin obejmująca najbliżej spokrewnione ze sobą rodzaje,

5. grupa niespokrewnionych osób, które łączy takie samo wyznanie lub podobne poglądy.

 

Wyrazy pokrewne: rodzic, rodzicielstwo, rodzinka, rodzinny, urodzenie, urodzić

Odmiana: rodzina (D. rodziny, C. rodzinie, B. rodzinę, N. rodziną, Ms. rodzinie, W. rodzino)

Synonimy: krewni, klan, ród, asortyment, grupa, wspólnota

 

Przykłady użycia:

Mam dużą rodzinę.

Wskaż wyrazy, które należą do jednej rodziny.

Perkoz to ptak z rodziny jastrzębiowatych.

Komentarze