Roszczeniowy

Roszczeniowy to wysuwający nadmierne i nieuzasadnione żądania. To także związany z roszczeniami prawnymi.

 

Wyrazy pochodne: roszczeniowość, roszczeniowo

Odmiana: roszczeniowy (D. roszczeniowego, C. roszczeniowemu, B. roszczeniowy/ roszczeniowego, N. roszczeniowym, Ms. roszczeniowym, W. roszczeniowy)

Synonimy: agresywny, postulatywny, wymagający

 

Przykłady użycia:

Jej oczekiwania za każdym razem mnie zaskakiwały, była bardzo roszczeniowa.

Dobrobyt i bogactwo sprawiają, że ludzie mają postawy roszczeniowe.

To nieprawda, że jesteśmy szczególnie roszczeniową grupą zawodową, my tylko domagamy się tego, co nam się prawnie należy.

Komentarze