Sankcja

Wyraz „sankcja” ma następujące definicje:
1. kara za naruszenie prawa, 
2. akcja represyjna stosowana przeciwko innemu państwu, które narusza przepisy prawa międzynarodowego,
3. zatwierdzenie aktu lub dokumentu przez wyższą instancję,
4. uznanie czegoś przez społeczeństwo, autorytet moralny, instytucję itp.


Odmiana: sankcja (D. sankcji, C. sankcji, B. sankcję, N. sankcją, Ms. sankcji, W. sankcjo)
Synonimy: skutek, kara, następstwo, cena / zatwierdzenie, akceptacja

Przykłady użycia:
Nałożona na nasz kraj sankcja była ze wszech miar niesprawiedliwa.
Sankcja finansowa dla pracodawców łamiących prawa pracowników to o wiele za mało.
Tego rodzaju postępowanie nigdy nie uzyska sankcji społecznej.

Komentarze