Sensu stricto

Zwrot sensu stricto oznacza „w ścisłym tego słowa znaczeniu”. Używa się go, kiedy chce się podkreślić, że coś jest właśnie takie.

 

Przykłady użycia:

Nie była politykiem sensu stricto, ale bardzo dobrze orientowała się we współczesnych realiach i prawach rządzących życiem politycznym.

Trudno było nazwać ich światopogląd religią sensu stricto, ale wywierał na nich podobny wpływ.

Komentarze