Sine qua non

Sine qua non znaczy warunek konieczny, czyli taki, który musi zostać spełniony, aby mogło dojść do jakiegoś zdarzenia.

 

Przykłady użycia:

Przedstawili mi swoje wymagania i postawili warunek sine qua non naszej przyszłej współpracy.

Zachowanie odpowiedniej higieny jest warunkiem sine qua non przeprowadzenia tego zabiegu.

Komentarze