Splendor

Wyraz "splendor" ma następujące definicje:

1. to, co świadczy o bogactwie, świetności,

2. powszechne poważanie, zaszczyt, honor.

 

Odmiana: splendor (D. splendoru, C. splendorowi, B. splendor, N. splendorem, Ms. splendorze, W. splendorze)

Synonimy:

1. bogactwo, przepych, świetność, okazałość,

2. zaszczyt, honor, uznanie, estyma, prestiż.

 

Przykłady użycia:

Splendor tej instytucji stawał się powoli przeszłością.

Publikacja w tym czasopiśmie to prawdziwy splendor dla autora.

W związku z ostatnimi wydarzeniami odzyskali swój splendor.

Komentarze