Społeczeństwo

Społeczeństwo to ogół ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach wynikających z warunków życia, podziału pracy i udziału w życiu kulturalnym; potocznie to ogół mieszkańców danego kraju lub jego wyróżnionego obszaru.


Wyrazy pokrewne: społeczny, społecznik

Odmiana: społeczeństwo (D. społeczeństwa, C. społeczeństwu, B. społeczeństwo, N. społeczeństwem, Ms. społeczeństwie, W. społeczeństwo)

Synonimy: populacja, ludnośćPrzykłady użycia:

Polskie społeczeństwo oburzone jest sprawą obywatela Józefa Heresztyna.

Niektórzy ludzie nie potrafią funkcjonować w społeczeństwie.

Komentarze