Status quo

Status quo to stan (np. prawny, polityczny) istniejący w danym momencie, obecny stan rzeczy.

 

Przykłady użycia:

W tej sytuacji jedynym rozsądnym wyjściem było zmienić status quo.

Ostatnie decyzje rządzących były jedynie pretekstem, żeby utrzymać polityczny status quo.

Trudno powiedzieć, czyją inicjatywą była obrona społecznego status quo.  

Komentarze