Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia to wskaźnik opisujący zjawisko bezrobocia, oznacza stosunek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo.

 

Odmiana: stopa bezrobocia (D. stopy bezrobocia, C. stopie bezrobocia, B. stopę bezrobocia, N. stopą bezrobocia, Ms. stopie bezrobocia, W. stopo bezrobocia)


Przykłady użycia:

W ubiegłym roku stopa bezrobocia w naszym województwie wzrosła do piętnastu procent.

Stopa bezrobocia ma ogromny wpływ na sytuację gospodarczą kraju.

Komentarze