Stosunek pracy

Stosunek pracy to relacja prawna między pracownikiem a pracodawcą. Na jej podstawie pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy, a pracodawca do wypłacania mu wynagrodzenia.

 

Odmiana: stosunek pracy (D. stosunku pracy, C. stosunkowi pracy, B. stosunek pracy, N. stosunkiem pracy, Ms. stosunku pracy, W. stosunku pracy)

 

Przykłady użycia:

Do wygaśnięcia stosunku pracy może dojść z różnych powodów.

Praca świadczona na podstawie stosunku pracy ma zawsze odpłatny charakter.

Stosunek pracy ustaje po rozwiązaniu umowy o pracę.

 

Komentarze