Stricte

Stricte znaczy tyle co dokładnie, ściśle. Słowa używa się, kiedy chce się zaakcentować, że coś jest właśnie takie.

 

Synonimy: dokładnie, ściśle, precyzyjnie, dosłownie, literalnie

 

Przykłady użycia:

To nie jest stricte naukowa pozycja, ponieważ zawiera szereg elementów obyczajowych, a także luźne refleksje autora.

Jego kolejne ruchy to było działanie stricte polityczne.

Zawsze miał ambicje stricte artystyczne.

Komentarze