Strofa

Wyraz „strofa” ma następujące definicje:

1. powtarzająca się część wiersza jako zespół wersów o określonym układzie rytmicznym,

2. pierwsza pieśń chóralna w liryce starogreckiej i staropolskiej tragedii.

 

Wyrazy pokrewne: strofka, stroficzny

Odmiana: strofa (D. strofy, C. strofie, B. strofę, N. strofą, Ms. strofie, W. strofo)

Synonimy: zwrotka

 

Przykłady użycia:

Już w początkowej strofie tego wiersza ujawnia się wielki geniusz poety.

Autor tych strof pozostał anonimowy.

Chór wykonał na scenie pieśń, opuszczając jej ostatnią strofę.

Komentarze