Subkonto

Subkonto to konto, które stanowi część głównego konta.

 

Odmiana: subkonto (D. subkonta, C. subkontu, B. subkonto, N. subkontem, Ms. subkoncie, W. subkonto)

 

Przykłady użycia:

Pieniądze zwrócono na subkonto pacjenta.

ZUS prowadzi subkonta dla osób, które urodziły się po 1968 roku.

Subkonto może mieć formę konta oszczędnościowego.

Komentarze