Symbolizm

Wyraz "symbolizm" ma następujące definicje:

1. prąd w literaturze i sztuce powstały w XIX wieku, uznający symbole za główne środki wyrazu, umożliwiające różnorodną interpretację dzieła,

2. cecha czegoś, co ma symboliczny charakter,

3. teoria stworzona przez Ernsta Cassirera.

 

Wyrazy pokrewne: symbol, symboliczny, symbolista, symbolizować

Odmiana: symbolizm (D. symbolizmu, C. symbolizmowi, B. symbolizm, N. symbolizmem, Ms. symbolizmie, W. symbolizmie)

Synonimy: symbolika

 

Przykłady użycia:

Symbolizm był obecny w twórczości Wyspiańskiego.

Symbolizm narodził się we Francji.

Cassirer wyróżnił kilka typów symbolizmu.

Komentarze