Sympozjum

Sympozjum to spotkanie specjalistów z jakiejś dziedziny lub dziedzin, poświęcone omówieniu określonych zagadnień.

 

Odmiana: sympozjum (D. sympozjum, C. sympozjum, B. sympozjum, N. sympozjum, Ms. sympozjum, W. sympozjum)

Synonimy: spotkanie, konferencja, forum, kongres

 

Przykłady użycia:

Byłem ostatnio uczestnikiem sympozjum poświęconemu leczeniu chorób nowotworowych.

W ostatnim sympozjum dotyczącym nowych technologii wzięli udział znani naukowcy.

Komentarze