Sztos

Pierwotne znaczenie słowa sztos (z niem.) to pchnięcie, uderzenie. W słowniku pod red. W. Doroszewskiego sztos to: „uderzenie kijem kuli bilardowej”. Słowa sztos używało się również na określenie szczęścia w grze.

Zgodnie z informacjami podanymi w SJP PWN sztos to „coś fajnego, niesamowitego, fantastycznego”. Zapomniany w 2. połowie XX wieku sztos wrócił do użycia i spopularyzował się dzięki komunikacji internetowej, dziś stosowany jest w tym ostatnim znaczeniu.

Odmiana: (D. sztosu , C. sztosowi, B. sztos, N. sztosem, Msc. sztosie, W. sztosie, D l. mn. sztosów)

Przykłady użycia:

- Zdałem prawko!
- Uhuhu, sztos. To co, pijemy dziś?

- Patrz na tę fotę.
- WOW. Sztos! Gość ma świetne oko.

Komentarze