Tekst kultury

Tekst kultury to każdy wytwór kultury, który może być poddany analizie i interpretacji, stworzony według określonych reguł i zrozumiały dla odbiorcy. Tekstem kultury może być dzieło utrwalone w formie pisanej, wizualnej, audialnej, a nawet wirtualnej lub architektonicznej.

 

Odmiana: tekst kultury (D. tekstu kultury, C. tekstowi kultury, B. tekst kultury, N. tekstem kultury, Ms. tekście kultury, W. tekście kultury)

 

Przykłady użycia:

W wypracowaniu odwołaj się do wybranego tekstu kultury.

Po obejrzeniu filmu uczniowie wyrażali swoje opinie na temat tego tekstu kultury.

W publikacji opisano związki łączące malarstwo z innymi tekstami kultury.

Komentarze

~ Natalia
3/29/22, 3:34 PM
Czy książki dokumentalne, psychologiczne i o rozwoju osobistym są tekstami kultury?