Teocentryzm

Teocentryzm to pogląd filozoficzny uznający Boga za najwyższą wartość, źródło i cel istnienia wszelkich bytów.

 

Wyrazy pokrewne: teocentryczny

Odmiana: teocentryzm (D. teocentryzmu, C. teocentryzmowi, B. teocentryzm, N. teocentryzmem, Ms. teocentryzmie, W. teocentryzmie)

 

Przykłady użycia:

Teocentryzm odgrywał szczególną rolę w średniowieczu.

Przeciwieństwem teocentryzmu jest antropocentryzm.

Humaniści odrzucali teocentryzm.

Komentarze