Terroryzm

Terroryzm to działania pojedynczych osób lub ugrupowań przejawiające się w aktach terrorystycznych mających na celu wymuszenie na rządach państw pewnych ustępstw i zastraszenie społeczeństwa.

 

Wyrazy pokrewne: terror, terrorysta, terrorystka, terrorystyczny, terroryzować

Odmiana: terroryzm (D. terroryzmu, C. terroryzmowi, B. terroryzm, N. terroryzmem, Ms. terroryzmie, W. terroryzmie)

 

Przykłady użycia:

Świat walczy z islamskim terroryzmem.

Rząd przewiduje wprowadzenie surowszych kar za terroryzm.

Niektóre kraje są oskarżane o finansowanie terroryzmu.

Komentarze