Tkanka

Wyraz „tkanka” ma następujące definicje:

1. zespół komórek o podobnej budowie, które pełnią określone funkcje w organizmie,

2. układ, struktura czegoś.

 

Wyrazy pokrewne: tkankowy

Odmiana: tkanka (D. tkanki, C. tkance, B. tkankę, N. tkanką, Ms. tkance, W. tkanko)

Synonimy: masa, miazga, miąższ / sieć, siatka, układ, struktura

 

Przykłady użycia:

Wyróżnia się cztery rodzaje tkanek: nabłonkowe, mięśniowe, nerwowe i łączne.

Podobnie zbudowane komórki łączą się w tkanki.

Ich relacje to jedynie tkanka wzajemnych powiązań i interesów.

Komentarze