Umowa B2B

Umowa B2B (z ang. business to business) to umowa o współpracy zawarta między firmami.


Odmiana: umowa B2B (D. umowy B2B, C. umowie B2B, B. umowę B2B, N. umową B2B, Ms. umowie B2B, W. umowo B2B)

 

Przykłady użycia:

Umowa B2B to nie żaden specyficzny rodzaj umowy o pracę, tylko umowa partnerska pomiędzy firmami.

Umowa o pracę musi się różnić od umowy B2B.

W przypadku umów B2B często wymogiem rozpoczęcia współpracy jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności.

Komentarze