Umywać ręce

Wyrażenie to ma etymologię biblijną. Profesor Jerzy Bralczyk tłumaczy, skąd się wzięło:

„Dawny żydowski zwyczaj umywania rąk, którym pokazywano własną niewinność wobec zabójstwa, wiążemy dziś z Piłatem”.

Umycie rąk to gest, który wykonał Piłat, przed wydaniem wyroku skazującego Jezusa na śmierć przez ukrzyżowanie. To symboliczne obmycie się z winy miało przekonać zebranych, że bierze na siebie odpowiedzialności za decyzję, którą podjął.

Umywać ręce to uwalniać się od odpowiedzialności, zrzekać się jej; znaczy tyle co uniewinniać się. Ma znaczenie pejoratywne.

Przykłady użycia:

A widząc Piłat, iż to nic nie pomagało, ale owszem się większy rozruch wszczynał, wziąwszy wodę, umył ręce przed ludem, mówiąc: Nie jestem ja winien krwi tego sprawiedliwego; wy ujrzycie. (Ewangelia wg św. Mateusza 27, 23–24).

Politycy to często zepsuci ludzie, umywają ręce i nie boją się konsekwencji swoich czynów, bo chroni ich immunitet.
Kto ma się tym zająć, jak wszyscy umywają ręce?

Komentarze

~ nieok
4/8/24, 1:29 PM
w ogole nie jest ok
~ Ok
2/16/24, 1:02 PM
Ok
~ szczypior
10/28/23, 3:32 PM
ok
~ ok
10/16/23, 6:43 PM
ok
~ ok
10/13/23, 1:28 PM
ok
~ ok
1/23/23, 9:50 AM
ok
~ ok
10/12/21, 11:00 PM
ok