Utożsamiać

Czasownik utożsamiać ma poniższe znaczenia:

1. Utożsamiać można kogoś, coś. Znaczy to tyle, co porównywać (zrównywać), stwierdzać tożsamość, identyczność.

2. Utożsamiać się, czyli identyfikować się, uznać się za takiego jak ktoś inny.

3. Utożsamiać się, czyli upodabniać się, zostać uznanym za to samo.

Wyrazy pokrewne: utożsamianie
Odmiana: utożsamiać -am, -ają (koniugacja I)

Przykłady użycia:

Nie można utożsamiać tych dwóch pojęć. Jest bardzo częsta praktyka, ale błędna.
Dziecko utożsamia się z matką i w ten sposób integruje swoją osobowość.
Wiele organizmów żywych utożsamia się do innych. Jest to naturalny proces zachodzący w przyrodzie.

Komentarze