Utylitaryzm

Wyraz "utylitaryzm" ma następujące definicje:

1. postawa zakładająca, że wszystko, co jest pożyteczne, jest również dobre,

2. teoria etyczna, powstała w XVII wieku, głosząca, że dobro ogółu i jego szczęście jest najwyższym celem moralnym.

 

Wyrazy pokrewne: utylitarysta, utylitarystka, utylitarystycznie, utylitarystyczny

Odmiana: utylitaryzm (D. utylitaryzmu, C. utylitaryzmowi, B. utylitaryzm, N. utylitaryzmem, Ms. utylitaryzmie, W. utylitaryzmie)

Synonimy: praktycyzm, utylitarność

 

Przykłady użycia:

Utylitaryzm zakłada dążenie do celów praktycznych, nawet kosztem rezygnacji z celów wyższych.

Źródłem utylitaryzmu jest filozofia oświecenia.

Utylitaryzm opiera się na zasadzie użyteczności.

Komentarze