VPN

VPN (ang. Virtual Private Network) to technologia tworząca bezpieczne połączenie między urządzeniem i zdalnym serwerem.Odmiana: nieodmienne albo: VPN (D. VPN-u, C. VPN-owi, B. VPN, N. VPN-em, Ms. VPN-ie, W. VPN-ie)

Synonimy: wirtualna sieć prywatna


Przykłady użycia:

Jedym z celów korzystania z VPN-u jest chrona przed cyberprzestępcami.

Pracuję z domu przez VPN.

Komentarze