Wakat

Słowa tego używamy najczęściej na określenie wolnej posady, stanowiska, które nie jest obsadzone. Pochodzi z łaciny (łac. vacat - jest wolne).

Niewiele osób wie, że wakat to również pojęcie stosowane w poligrafii, które może oznaczać (definicja wg słownika języka polskiego PWN):

1. «niezadrukowana stronica w książce»
2. «forma drukująca kolumny, zawierająca sam justunek i tworząca w druku stronę niezadrukowaną»

Odmiana: wakat (D. wakatu, C. wakatowi, B. wakat, N. wakatem, Msc. wakacie, W. wakacie)

Przykłady użycia:

Słyszałem o wolnym wakacie w firmie, w której pracuje Leszek. Może tam spróbujesz się dostać?
Urząd Gminy w Kowalewie szuka pracowników. Muszą obsadzić 5 wakatów.
Ania nadal jest bez pracy. Starała się o wakat w szkole, ale nie została przyjęta ze względu na braki w wykształceniu.

Komentarze