Walidacja

"Walidacja" to termin z zakresu nauk technicznych i informatyki, który ma na celu potwierdzenie, że dane czynności, procesy lub procedury rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników.

Wyrazy pokrewne: walidować, walidator

Odmiana: walidacja (D. walidacji, C. walidacji, B. walidację, N. walidacją, Ms. walidacji, W. walidacjo)

Synonimy: zatwierdzenie, uwierzytelnienie

Przykłady użycia:

Usługa walidacji została włączona.

W jaki sposób skorzystać z usługi walidacji danych przestrzennych online?

Komentarze