Wartość

Wyraz „wartość” ma następujące definicje:

1. to, ile coś jest warte pod względem materialnym,

2. cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem,

3. zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych,

4. posiadanie zalet,

5. liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna lub wielkość mogąca zastąpić wyrażenie algebraiczne, jego zmienne.

 
Wyrazy pokrewne: wartościowy

Odmiana: wartość (D. wartości, C. wartości, B. wartość, N. wartością, Ms. wartości, W. wartości)

Synonimy: cena, zaleta, walor
 

Przykłady użycia:

Te przedmioty nie mają żadnej wartości.

Dla niej największą wartością są pieniądze.

Przeciwieństwem zmiennej jest stała – wielkość, której wartość nie może się zmieniać.

Komentarze