Weksel

Weksel to termin funkcjonujący w ekonomii i prawie. Oznacza dokument, w którym ktoś kto jest zadłużony deklaruje zwrot określonej kwoty swojemu pożyczkodawcy. W dokumencie tym najczęściej wyznaczony zostaje czas, w którym spłata ma nastąpić.

 

Wyrazy pokrewne: wekslowy

Odmiana: weksel (D. weksla, C. wekslowi, B. weksel, N. wekslem, Msc. wekslu, W. wekslu)

 

Przykłady użycia:

Weksel może wystawić osoba fizyczna, ale także podmiot gospodarczy.

Na wszelki wypadek zostawię ci weksel in blanco.

Powinieneś podpisać ten weksel własnoręcznie.

 

Komentarze