Wolicjonalny

Wolicjonalny to w psychologii związany z wolą, zależny od woli.

 

Odmiana: wolicjonalny (D. wolicjonalnego, C. wolicjonalnemu, B. wolicjonalny/ wolicjonalnego, N. wolicjonalnym, Ms. wolicjonalnym, W. wolicjonalny)

 

Przykłady użycia:

Świadomość jest sferą wolicjonalną.

Niekiedy obserwuje się zaburzenia wolicjonalne.

Komentarze