Wolność

Wyraz "wolność" ma następujące definicje:

1. niezależność danego państwa od innych państw polegająca na swobodnym podejmowaniu decyzji dotyczących jego wewnętrznych spraw i stosunków międzynarodowych,

2. możliwość samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących własnego życia,

3. życie poza zamknięciem,

4. prawa obywatela zagwarantowane przez państwo.

 

Wyrazy pokrewne: wolny

Odmiana: wolność (D. wolności, C. wolności, B. wolność, N. wolnością, Ms. wolności, W. wolność)

Synonimy: niepodległość, suwerenność, dowolność, swoboda

 

Przykłady użycia:

Polacy niegdyś wykazali się wielką odwagą w walce o wolność.

Mężczyzna został skazany na karę pozbawienia wolności.

Wolność religii i wyznania jest zagwarantowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarze