Wolumen

Wyraz "wolumen" ma następujące definicje:

1. pojedynczy egzemplarz książki,

2. ilość lub wielkość czegoś,

3. stopień natężenia dźwięku.

 

Odmiana: wolumen (D. wolumenu, C. wolumenowi, B. wolumen, N. wolumenem, Ms. wolumenie, W. wolumenie)

Synonimy: wolumin, głośność

 

Przykłady:

Tylko jeden wolumen udało się ocalić podczas pożaru biblioteki.

Ostatnie wydarzenia odbiły się na wolumenie sprzedaży.

Instrument ma zwiększony wolumen brzmienia.

Komentarze