WPS

WPS (ang. Wi-Fi Protected Setup) to funkcja, dzięki której można bezpiecznie konfigurować Wi-Fi, czyli korzystać z sieci udostępnianej np. przez router bez konieczności wpisywania hasła – dokonuje się tego za pomocą PIN-u lub przycisku umieszczonego na urządzeniu.

 

Przykłady użycia:

Sprawdź, czy twoje urządzenie jest wyposażone w przycisk WPS.

Funkcja WPS jest mniej bezpieczna niż połączenie zabezpieczone za pomocą hasła.

Komentarze