Zarządzenie

Wyraz "zarządzenie" ma następujące definicje:

1. oficjalne polecenie wydane przez bezpośredniego zwierzchnika lub instytucję,

2. akt prawny wydawany w celu określenia sposobu wykonania ustawy, która nie wymaga wydania rozporządzenia.

 

Wyrazy pokrewne: zarząd, zarządca, zarządzać, zarządzanie

Odmiana: zarządzenie (D. zarządzenia, C. zarządzeniu, B. zarządzenie, N. zarządzeniem, Ms. zarządzeniu, W. zarządzenie)

Synonimy: dyrektywa, dyspozycja, rozporządzenie

 

Przykłady użycia:

Księża otrzymali nowe zarządzenia wydane przez arcybiskupa.

Zarządzenie określa szczegółowe stawki czynszu z tytułu najmu lokali należących do miasta.

Zgodnie z zarządzeniem rektora dzień jutrzejszy będzie dniem wolnym od zajęć.

Komentarze