Zgromadzenie

Wyraz „zgromadzenie” ma następujące definicje:

1. zebranie osób w celu omówienia jakiejś sprawy, 

2. duża grupa osób zebranych w jakimś miejscu,

3. grupa ludzi sprawujących władzę w imieniu jakiejś społeczności,

4. zakon, którego członkowie składają śluby proste.

 

Wyrazy pokrewne: zgromadzić

Odmiana: zgromadzenie (D. zgromadzenia, C. zgromadzeniu, B. zgromadzenie, N. zgromadzeniem, Ms. zgromadzeniu, W. zgromadzenie)

Synonimy: sesja, narada, posiedzenie, konferencja / zbiorowisko, zbiegowisko, gromada, skupisko / zakon, konwent

 

Przykłady użycia:

Ostatnie walne zgromadzenie miało bardzo burzliwy przebieg.

Zgromadzenie sędziów obradowało przez cztery godziny.

Mój kolega wstąpił do zgromadzenia ojców franciszkanów.

Nielegalne zgromadzenie zostało rozpędzone przez policję.

Komentarze